Zasady i Warunki

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

----

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez Mimi Clothing. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Mimi Clothing. Mimi Clothing oferuje tę stronę internetową, w tym wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag tutaj podanych.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub zakupu czegoś od nas, angażować się w naszej "usługa" i zgadza się przestrzegać następujących warunków ( "Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupcy, i / lub współpracowników treści.

Proszę przeczytać Regulamin starannie przed uzyskaniem dostępu lub korzystanie z naszej strony. Poprzez dostęp lub używanie jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, to nie może uzyskać dostęp do strony internetowej lub skorzystać z żadnych usług. Jeśli te Regulamin uznaje oferta, przyjęcie jest wyraźnie ograniczona do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu podlegają również do Regulaminu. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w każdym czasie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, ogłaszając aktualizacje i / lub zmian na naszej stronie. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić tę stronę zaszły zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest przechowywany w Shopify Inc. Dostarczają nam online e-commerce platformy, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi dla Ciebie.


SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE

Wyrażając zgodę na Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że ​​ma co najmniej pełnoletnią w swoim województwo zamieszkania, lub, że jesteś pełnoletni w swoim województwo zamieszkania i dałeś nam swoją zgodę na pozwalają dowolnych drobnych utrzymaniu korzystać z tej strony.

Nie możesz korzystać z naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych nie może, w zakresie korzystania z Serwisu, narusza żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaki lub wirusy lub jakikolwiek kodeks charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenia któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie swoich usług.


SEKCJA 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

Musisz zrozumieć, że zawartość (nie w tym informacje o karcie kredytowej), mogą być przenoszone bez szyfrowania i obejmować (a) z transmisją przez różne sieci, oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych jest zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystanie z Serwisu lub dostępu do Serwisu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, przez które świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie są wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te warunki.


SEKCJA 3 - dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie jest dokładne, kompletne i aktualne. Materiały na tej stronie jest do ogólnej informacji i nie powinny być traktowane albo jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowe, bardziej dokładne, bardziej pełne lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Polegając na materiał na tej stronie na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, muszą, nie jest obecna i jest tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony, w dowolnym czasie, ale nie ma obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszym serwisie.


SEKCJA 4 - Zmiany do służby, a ceny

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jego części lub treści), bez uprzedzenia w każdym czasie.

Nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


SEKCJA 5 - produktów lub usług (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrócić lub wymienić tylko według naszego zwrotu.

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i usług, do każdej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w przypadku do przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według własnego uznania z nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi wykonane na tej stronie jest nieważne gdzie zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Państwa oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Serwisie będą poprawione.


SEKCJA 6 - dokładność rozliczeniowy i konto Informacje

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia można umieścić u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupionych na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, kartę kredytową i / lub zlecenia, które używają tego samego rozliczeniowe i / lub adres do wysyłki. W przypadku, gdy dokonujemy zmiany lub anulować zamówienie, można pokusić się o powiadomienie, poprzez kontakt e-mail i / lub rozliczeniowych adres / telefon numer podany w czasie zlecenie zostało wykonane. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, że w naszej wyłącznej oceny wydają się być umieszczone przez dealerów, dystrybutorów.

Zgadzasz się przedstawić aktualne, pełne i dokładne zakupu i informacje o koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych i daty ważności, tak, że możemy zakończyć swoje transakcje i skontaktujemy się z Państwem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotach.


SEKCJA 7 - opcjonalne narzędzia

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi innych firm, na które my nie monitorować ani nie mają żadnej kontroli ani wejścia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zapewnić dostęp do takich narzędzi "jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zachęty. Będziemy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi innych firm.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecji i należy upewnić się, że znasz i zatwierdzić warunki, na jakich narzędzi dostarczanych przez danego usługodawcy zewnętrznego (s).

Możemy także, w przyszłości zaoferować nowe usługi i / lub funkcje na stronie internetowej (w tym wydaniu nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usług, podlegają również do niniejszego Regulaminu.


SEKCJA 8 - Linki TRZECICH

Niektóre materiały, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od osób trzecich.

Udział osób trzecich w linki na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z nas. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenie treści i dokładności i nie gwarantuje i nie będzie miał żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały osób trzecich lub stron internetowych, lub do innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związanej z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich. Prosimy o zapoznanie się dokładnie politykę i praktyki w innej firmy i upewnij się je zrozumieć, zanim wykonywać żadnej transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do osób trzecich.


SEKCJA 9 - komentarze użytkowników, opinie oraz INNE DOKUMENTY

Jeśli, na naszą prośbę, wysyłać pewne konkretne argumenty (dla wpisów przykładem konkursu) lub bez żądania od nas wyślesz twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno on-line, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (zbiorowo, "uwagi"), zgadzasz się, że może w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń, edycja, kopiowanie, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innego wykorzystania w dowolnym nośniku wszelkich komentarzy do przodu do nas. Jesteśmy i będzie w żaden sposób zobowiązana (1) zachowania w tajemnicy wszelkich uwag; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiada na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorowania, edytować i usuwać treści, które możemy określić według własnego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób lub narusza jakiekolwiek partii własności intelektualnej lub niniejszego Regulaminu .

Zgadzasz się, że komentarze nie będą naruszać prawa każdej ze stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Użytkownik zgadza się, że twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwe lub obsceniczne materiały lub zawiera wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek stronie powiązanej. Nie możesz używać fałszywych adres e-mail, udawać kogoś innego niż siebie, lub w inny sposób wprowadzają nas w błąd lub osoby trzecie, co do pochodzenia jakichkolwiek uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uwagi można zrobić, a ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze umieszczane przez Użytkownika lub osób trzecich.


SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Wysłanie danych osobowych przez sklep rządzi naszą polityką prywatności. Aby zobaczyć naszą politykę prywatności.


SEKCJA 11 - błędy, nieścisłości i

Czasami mogą być informacje na naszej stronie lub w serwisie, który zawiera błędów typograficznych, niedokładności lub pominięcia, które mogą mieć związek z opisami produktów, ceny, promocje, oferty, opłaty za wysyłkę produktów, czas doręczenia i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięcia, a także zmienić lub zaktualizować informacje lub anulować zamówienia, jeżeli jakakolwiek informacja w Serwisie lub na wszelkie związane z witryny jest niedokładna w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu zamówienia) .

My nie są zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienie informacji w Serwisie lub na wszelkie związane strony, w tym, bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie określona data aktualizacji lub odświeżania stosowane w Serwisie lub na wszelkie związane strony, należy wskazać, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na dowolnej stronie internetowej powiązanej została zmodyfikowana lub zaktualizowane.SEKCJA 12 - Niedozwolone wykorzystanie

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu uzyskania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynów, (c ) na złamanie międzynarodowych, prowincji, federalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa i przepisów lokalnych, (d) naruszyć lub naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) do nękania, nadużycia, obraza , szkoda, zniesławić, pomówienia, dyskredytowanie, zastraszanie, ani dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie, czy niepełnosprawność; (f) do złożenia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub przekazuje wirusy lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub wykonania usługi lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, lub w innych witrynach w internecie, (h) gromadzenie lub śledzić osobiste informacji z innymi, (i) do spamu, phishingu, pharm, pretekstem, Pająk, czołgać lub złom, (j) w dowolnym celu obsceniczne lub niemoralne, albo (k) ingerować lub obejście funkcji zabezpieczeń Serwisu lub Powiązane strony internetowej, inne strony internetowe, lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub inne powiązane strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z niedozwolonych zastosowań.


SEKCJA 13 - WARUNKI GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, gwarantuje, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z niej lub niemożności korzystania, usługa jest wyłącznie na własne ryzyko. Usługa, a wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) przedstawiona jest "tak jak jest" i "jak dostępne" do użytku bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszystkie dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, handlowej jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytuł i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Mimi Clothing, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystanie z jakiejkolwiek usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie o tym poinformowana. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nieszkodliwe Mimi Clothing oraz naszego rodzica, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, oficerów, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnione opłaty adwokackie, wniesione przez dowolną osobę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.


SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to być wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalne część uważa się oddzielić od niniejszych Warunków Service, ustalenie takie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień pozostałych.


SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron poniesionych przed datą rozwiązania będą obowiązywać po wygaśnięciu tej umowy, do wszystkich celów.

Niniejszy Regulamin jest skuteczna, chyba że i do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie uda, lub podejrzewamy, że nie udało, do wykonania każdego z postanowień niniejszego Regulaminu, również może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia i będzie nadal odpowiedzialny za wszystkie należności up do i włącznie z dniem rozwiązania i / lub w związku może odmówić dostępu do naszych Usług (lub jego części).


SEKCJA 17 - Umowa CAŁOŚĆ

Porażka z nas wyegzekwowania lub jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady i reguły funkcjonowania napisanych przez nas na tej stronie, lub w odniesieniu do służby stanowi całość porozumienia między nami a wami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, porozumienia i propozycje , ustne lub pisemne, pomiędzy nami (w tym, ale nie ograniczają się do wszystkich wcześniejszych wersjach Warunki korzystania z usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w stosunku do stron redakcyjnych.


SEKCJA 18 - prawa regulującego

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem 222 Unit 1 Imperial Court, Exchange Street East, Liverpool, Merseyside, L2 3AB, Wielka Brytania.


SEKCJA 19 - zmienia warunki korzystania z usługi

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym czasie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, ogłaszając aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić na naszej stronie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać do nas na adres clothing@mimiclothing.co.uk.

Płatności Klarna

Udostępnianie danych klientów

Przepisy krajowe i / lub unijne określają pewne ograniczenia dotyczące sposobu i czasu udostępniania Klarna informacji umożliwiających identyfikację klienta. Przepisy UE stanowią, że klient musiał kliknąć opcję Klarna, zanim Sprzedawca przekaże takie informacje. Zasadniczo oznacza to, że udostępniasz dane dotyczące prywatności, gdy klienci aktywnie wybierają opcję Klarna w kasie, a widżet Klarna jest wyświetlany, a nie wcześniej. Nasza domyślna konfiguracja jest zgodna z przepisami UE. Jeśli działasz w innej jurysdykcji, przed dokonaniem integracji sprawdź, jaki rodzaj konfiguracji jest dozwolony.

Regulamin

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące metody płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

  • Zapłać w [14] dni: okres płatności wynosi 14 dni od wysyłki towarów lub biletów / daty dostępności usługi. Pełne warunki dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Wielka Brytania,
  • Kroimy: dzięki usłudze finansowania Klarna możesz płacić za zakupy w elastycznych lub stałych miesięcznych ratach zgodnie z warunkami określonymi w kasie. Płatność raty jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po przedłożeniu oddzielnej faktury miesięcznej przez Klarna. Dalsze informacje dotyczące wycinka It, w tym warunków i standardowych europejskich informacji o kredytach konsumenckich, można znaleźć tutaj dla rynków, na których ta metoda płatności jest dostępna: Wielka Brytania,
  • Bankowość bezpośrednia: dostępna w Niemczech, Austrii i Holandii. Twoje konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Polecenie zapłaty: dostępne w Niemczech, Szwecji, Austrii i Holandii. Twoje konto zostanie obciążone po wysyłce towaru lub biletów / dacie dostępności usługi lub w przypadku subskrypcji zgodnie z harmonogramem komunikacie d. Powiadomimy Cię o dacie (datach) e-mailem.
  • Płatności kartą: Dostępne w Niemczech. Kwota zostanie zarezerwowana na karcie i zostanie pobrana po wysłaniu towaru lub biletu / daty dostępności usługi. W przypadku subskrypcji kwota zostanie pobrana zgodnie z komunikatem czasowym d.

Metody płatności Zapłać w [14] dni, Slice It i polecenie zapłaty są dostępne tylko w przypadku pozytywnej oceny kredytowej. W tym celu podczas procesu składania zamówienia i obsługi twojego zakupu przekazujemy twoje dane do kontroli adresu i zdolności kredytowej do Klarna. Możemy zaoferować tylko metody płatności dostępne na podstawie wyniku kontroli kredytowej. Ogólne informacje o Klarna i warunki użytkowania dla poszczególnych krajów można znaleźć na stronie klarna.com. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarnas.

Wielka Brytania

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna:

  • Zapłacić później.
  • Pokrój to.

Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje na temat Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami w Oświadczenie o ochronie prywatności Klarnas.

Czego szukasz?

Twój koszyk