Polityka prywatności

mimi.co.uk Polityka prywatności 

Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności przedstawia mimi.pl ("we""nasz"Lub"Spółka”) praktyki w odniesieniu do informacji zebranych od użytkowników, którzy uzyskują dostęp do naszej witryny pod adresem mimi.pl ("teren„) lub w inny sposób udostępniać nam dane osobowe (łącznie:”użytkownicy").
 
Odpowiedzialny organ w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):  
Prawa użytkownika
Możesz poprosić o: 
 1. Otrzymuj potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane, i uzyskaj dostęp do przechowywanych danych osobowych, wraz z informacjami uzupełniającymi. 
 2. Otrzymuj kopię danych osobowych, które nam przekazujesz bezpośrednio w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 
 3. Poproś o sprostowanie danych osobowych, które są pod naszą kontrolą.
 4. Poproś o usunięcie danych osobowych. 
 5. Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. 
 6. Żądanie ograniczenia przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
 7. Złóż skargę do organu nadzorczego.
 
Należy jednak pamiętać, że te prawa nie są absolutne i mogą podlegać naszym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym. 
 
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub otrzymać więcej informacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych („DPO”), korzystając z danych podanych poniżej:
Odzież Mimi
222 Jednostka 1 
Dwór Cesarski
Exchange Street East
Liverpool
L2 3AB
Retencja
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług oraz w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych zasad. Okresy przechowywania zostaną określone z uwzględnieniem rodzaju gromadzonych informacji i celu, w jakim są gromadzone, mając na uwadze wymogi mające zastosowanie w danej sytuacji oraz potrzebę zniszczenia nieaktualnych, niewykorzystanych informacji przy najbliższej rozsądnej okazji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy przechowywać dokumentację zawierającą dane osobowe klienta, dokumenty otwarcia konta, komunikację i wszystko inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. 
 
Możemy poprawiać, uzupełniać lub usuwać niekompletne lub niedokładne informacje w dowolnym momencie i według własnego uznania.
Podstawa do gromadzenia danych 
Przetwarzanie danych osobowych (tj. Wszelkich informacji, które mogą potencjalnie umożliwić identyfikację użytkownika za pomocą uzasadnionych środków; dalej „Informacje osobiste”) jest niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie i świadczenia Ci naszych usług, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i finansowych, którym podlegamy.
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie twoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.
Zachęcamy naszych użytkowników do uważnego przeczytania Polityki prywatności i wykorzystywania jej do podejmowania świadomych decyzji. 
Jakie informacje zbieramy?
Gromadzimy dwa typy danych i informacji od Użytkowników. 
 
Pierwszy rodzaj informacji to niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne informacje dotyczące Użytkownika (użytkowników), które mogą zostać udostępnione lub zebrane za pośrednictwem korzystania z Witryny („Informacje nieosobowe”). Nie jesteśmy świadomi tożsamości użytkownika, od którego zebrano dane nieosobowe. Gromadzone informacje nieosobowe mogą obejmować zagregowane informacje o użytkowaniu i informacje techniczne przesyłane przez urządzenie, w tym niektóre informacje o oprogramowaniu i sprzęcie (np. Typ przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta urządzenie, preferencje językowe, czas dostępu itp.) w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony. Możemy również zbierać informacje o Twojej aktywności w Witrynie (np. Przeglądane strony, przeglądanie online, kliknięcia, działania itp.).
 
Drugi rodzaj informacji Informacje osobiste , czyli informacje umożliwiające indywidualną identyfikację, a mianowicie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub mogą przy rozsądnym wysiłku zidentyfikować osobę fizyczną. Informacje takie obejmują:
 • Informacje o urządzeniu: Zbieramy Dane osobowe z Twojego urządzenia. Informacje takie obejmują dane geolokalizacyjne, adres IP, unikalne identyfikatory (np. Adres MAC i UUID) oraz inne informacje związane z Twoją działalnością za pośrednictwem Strony.
Jak otrzymujemy informacje o tobie?
Otrzymujemy Twoje dane osobowe z różnych źródeł:
 • Gdy dobrowolnie podasz nam swoje dane osobowe w celu rejestracji w naszej Witrynie;
 • Gdy korzystasz z naszej witryny lub uzyskujesz do niej dostęp w związku z korzystaniem z naszych usług;
 • Od zewnętrznych dostawców, usług i rejestrów publicznych (na przykład dostawców analiz ruchu).
Jak wykorzystywane są informacje? Komu udostępniamy informacje?
Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 
Możemy wykorzystać te informacje do:
 • Komunikowanie się z tobą - wysyłanie powiadomień dotyczących naszych usług, dostarczanie informacji technicznych i reagowanie na wszelkie problemy z obsługą klienta, które możesz mieć;
 • Aby komunikować się z Tobą i informować Cię o naszych najnowszych aktualizacjach i usługach;
 • Aby wyświetlać Ci reklamy podczas korzystania z naszej Witryny (zobacz więcej w części „Reklamy”); 
 • Aby sprzedawać nasze strony internetowe i produkty (zobacz więcej w „Marketing”); 
 • Do celów statystycznych i analitycznych, mających na celu ulepszenie Strony.
 • ...
Oprócz różnych zastosowań wymienionych powyżej, możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i podwykonawcom.
 
Oprócz celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności możemy udostępniać Dane osobowe naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom, którzy mogą znajdować się w różnych jurysdykcjach na całym świecie, w dowolnym z następujących celów: 
 • Hosting i obsługa naszej witryny;
 • Świadczenie Ci naszych usług, w tym spersonalizowane wyświetlanie naszej Witryny;
 • Przechowywanie i przetwarzanie takich informacji w naszym imieniu; 
 • Obsługa reklam i pomoc w ocenie sukcesu naszych kampanii reklamowych oraz pomoc w ponownym skierowaniu reklam na któregokolwiek z naszych użytkowników;
 • Dostarczanie Ci ofert marketingowych i materiałów promocyjnych związanych z naszą Witryną i usługami; 
 • Przeprowadzanie badań, diagnostyki technicznej lub analiz;
Możemy również ujawnić informacje, jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub uzasadnione w celu: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub wniosków rządowych; (ii) egzekwować nasze zasady (w tym naszą Umowę), w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń; (iii) badać, wykrywać, zapobiegać lub podejmować działania dotyczące nielegalnych działań lub innych wykroczeń, podejrzeń oszustwa lub problemów bezpieczeństwa; (iv) w celu ustalenia lub skorzystania z naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi; (v) zapobiegać naruszeniu praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej; lub (vi) w celu współpracy z organami ścigania i / lub w przypadku, gdy uznamy to za konieczne w celu wyegzekwowania własności intelektualnej lub innych praw.
Ciasteczka
My i nasi zaufani partnerzy używamy plików cookie i innych technologii w naszych powiązanych usługach, w tym podczas odwiedzania naszej witryny lub uzyskiwania dostępu do naszych usług. 
 
„Plik cookie” to niewielka część informacji, które strona internetowa przypisuje do twojego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie są bardzo pomocne i mogą być wykorzystywane do różnych celów. Cele te obejmują umożliwienie efektywnego poruszania się między stronami, umożliwienie automatycznej aktywacji niektórych funkcji, zapamiętywanie preferencji użytkownika i przyspieszenie i ułatwienie interakcji między użytkownikiem a naszymi Usługami. Pliki cookie służą również do upewnienia się, że wyświetlane reklamy są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań, oraz do kompilacji danych statystycznych dotyczących korzystania z naszych Usług. 
 
Witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:
 
za. „sesyjne pliki cookie” , które są przechowywane tylko tymczasowo podczas sesji przeglądania w celu umożliwienia normalnego korzystania z systemu i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki; 
 
b. „trwałe pliki cookie”, które są odczytywane tylko przez Witrynę, zapisywane na komputerze przez określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane tam, gdzie musimy wiedzieć, kim jesteś podczas kolejnych wizyt, na przykład w celu umożliwienia nam przechowywania twoich preferencji dotyczących następnego logowania; 
 
do. „pliki cookie stron trzecich” , które są ustawiane przez inne usługi online, które wyświetlają treść na przeglądanej stronie, na przykład przez zewnętrzne firmy analityczne, które monitorują i analizują nasz dostęp do sieci.
 
Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być przez nas powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Możesz usunąć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami preferencji urządzenia; jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać poprawnie, a korzystanie z Internetu może być ograniczone.
 
Używamy narzędzia opartego na Analiza pługa śnieżnego technologia gromadzenia informacji o korzystaniu z Witryny. Narzędzie zbiera informacje, takie jak częstotliwość uzyskiwania dostępu do Witryny, odwiedzane strony, gdy to robią itp. Narzędzie nie gromadzi żadnych Danych osobowych i jest wykorzystywane wyłącznie przez naszego dostawcę usług hostingowych i operacyjnych w celu ulepszenia Witryny i usług .
Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)
Aby poprawnie prezentować nasze treści i uczynić je atrakcyjnymi graficznie we wszystkich przeglądarkach, używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts) na tej stronie. Czcionki internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub nie zezwala na dostęp, zawartość będzie wyświetlana czcionką domyślną. 
 • Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest - ale obecnie również niejasne, czy i jeśli tak, w jakim celu - operatorzy odpowiednich bibliotek gromadzą dane.

 • Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy.
Zbieranie informacji przez osoby trzecie
Nasze zasady dotyczą wyłącznie wykorzystania i ujawnienia informacji, które zbieramy od Ciebie. W zakresie, w jakim ujawniasz swoje informacje innym stronom lub stronom w Internecie, mogą obowiązywać inne zasady ich wykorzystania lub ujawnienia informacji, które im ujawniasz. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej strony trzeciej, której zdecydujesz się ujawnić informacje. 
 
Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy, w tym osób trzecich, którym możemy ujawnić informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Jak chronimy twoje dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać i utrzymywać bezpieczeństwo Strony i twoich informacji. Stosujemy standardowe w branży procedury i zasady, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji oraz zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu takich informacji, a także wymagamy od stron trzecich przestrzegania podobnych wymagań bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.  Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony informacji, nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania osób, które uzyskają nieautoryzowany dostęp lub nadużywają naszej Witryny, i nie dajemy żadnej gwarancji, wyraźnej, dorozumianej lub w inny sposób, że uniemożliwiamy taki dostęp.
Przekazywanie danych poza EOG 
Należy pamiętać, że niektórzy odbiorcy danych mogą znajdować się poza EOG. W takich przypadkach przekażemy Twoje dane tylko do krajów zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych lub zawierających umowy prawne zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.
Reklamy
 Możemy używać technologii reklamowej stron trzecich do wyświetlania reklam podczas uzyskiwania dostępu do Witryny. Technologia ta wykorzystuje Twoje informacje dotyczące korzystania z Usług w celu wyświetlania reklam (np. Poprzez umieszczanie plików cookie stron trzecich w przeglądarce internetowej). 
 Możesz zrezygnować z wielu zewnętrznych sieci reklamowych, w tym obsługiwanych przez członków Network Advertising Initiative („NAI”) i Digital Advertising Alliance („DAA”). Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki przez członków NAI i DAA, a także o swoich wyborach dotyczących wykorzystania tych informacji przez te firmy, w tym o tym, jak zrezygnować z zewnętrznych sieci reklamowych obsługiwanych przez członków NAI i DAA, odwiedź ich strony internetowe: http://optout.networkadvertising.org/#!/ and http://optout.aboutads.info/#!/.
Marketing
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., Sami lub korzystając z naszych zewnętrznych podwykonawców, w celu dostarczenia Ci materiałów promocyjnych dotyczących naszych usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.  
 
Aby uszanować twoje prawo do prywatności, w ramach takich materiałów marketingowych zapewniamy ci możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas dalszych ofert marketingowych. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, usuniemy Twój adres e-mail lub numer telefonu z naszych marketingowych list dystrybucyjnych. 
 
Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnowałeś z otrzymywania od nas e-maili marketingowych, możemy wysyłać Ci inne rodzaje ważnych wiadomości e-mail bez możliwości rezygnacji z ich otrzymywania. Mogą to być ogłoszenia obsługi klienta lub powiadomienia administracyjne.
Transakcja korporacyjna
Możemy udostępniać informacje w przypadku transakcji korporacyjnej (np. Sprzedaży znacznej części naszej działalności, fuzji, konsolidacji lub sprzedaży aktywów). W takim przypadku firma przejmująca lub przejmująca przejmie prawa i obowiązki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Nieletni
Rozumiemy znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w środowisku online. Strona nie jest przeznaczona ani skierowana do dzieci. W żadnym wypadku nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług przez nieletnich bez uprzedniej zgody lub zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od nieletnich. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam Dane osobowe bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami pod adresem [odzież@mimclothing.co.uk].
Aktualizacje lub poprawki do niniejszej Polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany lub zmiany Polityki prywatności; istotne zmiany będą obowiązywać natychmiast po wyświetleniu zmienionej polityki prywatności. Ostatnia wersja zostanie odzwierciedlona w sekcji „Ostatnia modyfikacja”. Dalsze korzystanie z Platformy po powiadomieniu o takich zmianach na naszej stronie internetowej stanowi potwierdzenie i zgodę na takie zmiany Polityki prywatności oraz zgodę na związanie się warunkami takich zmian.
Płatności Klarna

 

Aby móc zaoferować Ci opcje płatności Klarna, przekażemy Klarna pewne dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane do zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do ich opcji płatności, i dostosować opcje płatności dla ty.

Ogólne informacje na temat Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami w Polityka prywatności Klarna.

Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz jakieś ogólne pytania dotyczące Witryny lub gromadzonych przez nas informacji o Tobie i sposobu, w jaki z niego korzystamy, możesz skontaktować się z nami pod adresem[mimiclothing.co.uk].
 
Odzież Mimi
222 Jednostka 1 
Dwór Cesarski
Exchange Street East
Liverpool
L2 3AB
Ostatnia modyfikacja 03 / 12 / 2019
 

Czego szukasz?

Twój koszyk