Mały nagłówek

Duży nagłówek

Opowiedz historię swojej marki

Mały nagłówek

Duży nagłówek

Opowiedz historię swojej marki 

Zasady i Warunki

1. Promotorem jest Mimi Clothing, której siedziba znajduje się w Mimi Clothing 222 Unit 1 Imperial Court, Exchange Street East, Liverpool, L2 3AB, Wielka Brytania.

2. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa w wieku 18 lat lub starszych, z wyjątkiem pracowników Mimi Clothing i ich bliskich krewnych oraz wszystkich osób związanych z organizacją lub oceną zawodów.

3. Nie ma opłaty startowej ani zakupu, aby wziąć udział w konkursie.

4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na związanie się tymi warunkami.

5. Trasa do udziału w konkursie oraz szczegółowe informacje na temat uczestnictwa są dostępne na stronie https://mimi.co.uk/pages/win-200

6. Tylko jedna praca będzie akceptowana na osobę. Wiele zgłoszeń od tej samej osoby zostanie zdyskwalifikowanych.

7. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2019 r. Po tej dacie nie będą dozwolone żadne dalsze zgłoszenia do konkursu.

8. Nie można przyjąć odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie otrzymano z jakiegokolwiek powodu.

9. Zasady konkursu i sposób uczestnictwa są następujące: Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail za pomocą formularza rejestracji. 15 grudnia 2019 r. Zostanie wybranych losowo PIĘĆ adresów e-mail. Te PIĘĆ zwycięskich e-maili wygra kupon o wartości 200 GBP do wydania na https://mimi.co.uk na dowolne wybrane przez siebie przedmioty.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu oraz niniejszych warunków bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, zakłóceń cywilnych lub wojskowych, działania Boga lub jakiegokolwiek faktycznego lub przewidywanego naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji lub wszelkie inne wydarzenia poza kontrolą promotora. Wszelkie zmiany w konkursie zostaną zgłoszone uczestnikom tak szybko, jak to możliwe przez organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne szczegóły nagród przekazane uczestnikowi przez jakąkolwiek stronę trzecią związaną z tym konkursem.

12. Nagroda jest następująca: Kupon o wartości 200 GBP (kupon z kodem promocyjnym) Nagroda jest zgodna z ustaleniami i nie będzie oferowana żadna gotówka ani inne alternatywy. Nagrody nie podlegają przeniesieniu. Nagrody zależą od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia każdej nagrody inną o równoważnej wartości bez uprzedzenia.

13. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo przez oprogramowanie, spośród wszystkich zgłoszeń otrzymanych i zweryfikowanych przez Organizatora i jego przedstawicieli.

14. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w dniu 15 grudnia 2019 r. Jeśli nie uda się skontaktować ze zwycięzcą lub nie odebrać nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do odebrania nagrody zwycięzcy i wyboru zwycięzcy zastępczego.

15. Organizator powiadomi zwycięzcę, kiedy i gdzie można odebrać / dostarczyć nagrodę.

16. Decyzja organizatora dotycząca wszystkich spraw związanych z konkursem będzie ostateczna i nie będzie prowadzona korespondencja.

17. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na związanie się tymi warunkami.

18. Konkurs oraz niniejsze warunki będą podlegać prawu [angielskiemu], a wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów [Anglii].

19. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i wizerunku w materiałach reklamowych, a także na ich zgłoszenie. Wszelkie dane osobowe odnoszące się do zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w Wielkiej Brytanii i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.

20. Nazwisko zwycięzcy będzie dostępne 28 dni po dacie zamknięcia, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: https://mimi.co.uk/pages/win-200

21. Udział w konkursie zostanie uznany za akceptację niniejszych warunków.

22. Niniejsza promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem, Twitterem ani żadną inną siecią społecznościową. Przekazujesz swoje informacje Mimi Clothing, a nie innym podmiotom.

Podane informacje będą wykorzystywane w połączeniu z następującą Polityką prywatności na stronie https://mimi.co.uk/pages/privacy.

Niektóre dodatkowe warunki, które możesz dołączyć w razie potrzeby:1. Mimi Clothing będzie oceniać konkurencję i co tydzień wybierać zwycięzcę, który zostanie losowo wybrany ze wszystkich kompletnych zgłoszeń za pośrednictwem Twittera.

2. Decyzja Mimi Clothing dotycząca osób mogących wziąć udział i wyłonienia zwycięzców jest ostateczna. Nie będzie prowadzona korespondencja związana z konkursem.

3. Mimi Clothing ma prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków, zmiana taka wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

4. Mimi Clothing zastrzega sobie również prawo do odwołania zawodów, jeśli pojawią się okoliczności, na które nie ma wpływu.

Czego szukasz?

Twój koszyk